SnabblänkarHandlingsplaner


Likabehandlingsplan

Sedan 2006-04-01 finns en ny lag som ska främja barns och elevers lika rättigheter. Alla ska ha lika möjligheter att mötas och bedömas utifrån sina egna individuella egenskaper och förutsättningar. Lagstiftningen om förbud mot diskriminering syftar till att värna om principen för alla...


pdf_icon.png

Läs SMK:s Likabehandlingsplan 2014/2015 här!

Se våra filmer


Se filmer

Bildgalleri

   Se bilder

Musikspelare