SnabblänkarSynpunkter / Klagomål


Sollentuna Musikklasser vill ta del av synpunkter, förslag och klagomål avseende vår verksamhet. Vi uppmanar dig att i första hand prata med den det berör.

Maila oss för att lämna synpunkter/klagomål.
e-post: sollentunamusikklass@edu.sollentuna.se


Du kan också lämna synpunkter eller klagomål direkt via kommunens hemsida


Se våra filmer


Se filmer

Bildgalleri

   Se bilder

Musikspelare