SnabblänkarSjukanmälan:

Om en elev blir sjuk och måste stanna hemma från skolan, skall förälder/vårdnadshavare anmäla detta via Sollentuna kommuns sida för inloggning. 

Vid frånvaro del av dag måste anmälan göras till telefonsvararen på 08 579 221 12 eller via mejl lenod_s@edu.sollentuna.se. Ange då vilken tid det gäller. Mejla inte mentor, utan mejla Lena Nodemar på biblioteket: lenod_s@edu.sollentuna.se! Det kan hända att mentorn är sjuk eller på utbildning och då nås inte skolan av sjukanmälan.

Obs! Om sjukanmälan inte gäller flera dagar måste sjukanmälan göras varje dag!

Om vi saknar en elev som ej är frånvaroanmäld så anger vi det i infomentor och då får ni ett sms med följande text: ”Efternamn, Förnamn har haft ogiltig frånvaro. Detta går ej att svara på. /Sollentuna Musikklasser”.

Vi kan tyvärr inte själva bestämma vad som ska stå i meddelandet, då det är ett standardiserat SMS som gäller samtliga kunder som använder infomentor. Om ni får ett sådant sms så ringer ni till frånvarotelefonen och lämnar ett meddelande eller så ringer ni Lena Nodemar: 08 579 22130 eller Leena Lahti: 08 579 22103.

Här ser ni mer information om hur ni loggar in på Infomentor/skolportalen:
» pdf_icon.png Inloggning Infomentor/skolportalen

Om sjukdomen blir långvarig kontaktas skolsköterskan och i förekommande fall skolläkaren.

Mentor, arbetslaget samt övrig berörd personal följer upp aktuella frånvarolistor och tar nödvändiga kontakter med föräldrar. Om så behövs tas kontakt med skolsköterska, kurator och skolledning.

Se våra filmer


Se filmer

Bildgalleri

   Se bilder

Musikspelare