SnabblänkarKursplaner & Kriterier

Läroplan, nationella och diagnostiska prov, betyg


Samtliga kursplaner och betygskriterier ligger på skolverkets hemsida.

Se även elevpärmen punkt 9.

Här kan du som förälder läsa om de nya läroplanerna och den nya skollagen!

Se våra filmer


Se filmer

Bildgalleri

   Se bilder

Musikspelare