SnabblänkarFöräldraråd


Musikklassernas föräldraråd

Musikklassernas föräldraråd leds av rektor. Föräldrarådet arbetar med olika frågor för att stötta elever och personal i musikklasserna. En stor del av arbetet har varit att hjälpa till med praktiska arrangemang runt konserter och framträdanden. Mycket av den utåtriktade verksamheten i musikklasserna bygger på föräldramedverkan på olika sätt.

Varje klass representeras av en person i föräldrarådet och träffas regelbundet under läsåret. Dessa representanter ska fungera som en länk mellan föräldrarådet och klassen.

Rådet träffas ca en gång per månad. Minnesanteckningar från mötet mailas ut till alla vårdnadshavare via infomentor.

Arkiv:

Sollentuna Musikklassers Föräldraförening hade till syfte att verka för ett gott samarbete mellan hem och skola. Föreningens syfte var också att stödja verksamhet som aktivt gagnar eleverna i skolan. Föreningen var också en värdefull resurs för rektor och skolledning som rådgivande organ i viktiga frågor som berör eleverna. Inför läsåret 12/13 avvecklades föräldraföreningen och istället har skolan nu ett föräldraråd, se ovan.

Föreningens medlemmar består av de föräldrar som önskar stödja SMF. Varje familj har ett medlemskap oavsett hur många barn i familjen som går i Sollentuna Musikklasser. Medlemsavgiften är för närvarande 100 kr per år och sätts in på PG 479 11 55-7. Avgiften används för insatser inom överenskomna områden som kommer mer än en klass tillgodo. Ett exempel är att vartannat år bekostar föräldraföreningen en extern föreläsare som tränar åk 8 och 9 i studieteknik.


Exempel på frågor Föräldraföreningen har engagerat sig i senaste åren:   

Protokoll:

   

Övrigt:

   

Nr 91, 2012-05-22 

   

 

   

Nr 90, 2012-04-19

   

 

   

Nr 89, 2012-03-21

     
   

Nr 88, 2012-02-21

     
    Nr 87, 2012- 01-23      
    Nr 86, 2011-12-07      
   

Nr 85, 2011-11-17

     
    Nr 84, 2011-10-18      
    Nr 83, 2011-09-20     Information till medlemmarna i Sollentuna Musikklassers
Föräldraförening om avveckling av föreningen
    Nr 82, 2011-05-25      
    Nr 81, 2011-04-28      
    Nr 80, 2011-03-23      
    Nr 79, 2011-02-23      
    Nr 78, 2011-01-20      
    Nr 77, 2010-12-15     Stadgar för SMF
    Nr 76, 2010-11-18     Projekt för SMF under 2010/2011
    Nr 75, 2010-10-20     Bokslut 2009
    Nr 74, 2010-09-14     Verksamhetsberättelse 2009
    Nr 73, 2010-05-25      
    Nr 72, 2010-04-15      
    Nr 71, 2010-03-16      
    Nr 70, 2010-02-15      
    Nr 69, 2010-01-12      
    Nr 68, 2009-11-30      
    Nr 67, 2009-11-05      
    Nr 66, 2009-09-01      
    Nr 65, 2009-06-04      
    Nr 64, 2009-04-27      
    Nr 63, 2009-03-30      
    Nr 62, 2009-03-03      
    Nr 61, 2009-01-19      
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
           
           
   
     
   
     
   
     
   
     
           
           

Se våra filmer


Se filmer

Bildgalleri

   Se bilder

Musikspelare