SnabblänkarElevråd


Elevråd/Klassråd

Varje månad har alla klasser klassråd. Två elevrepresentanter utses av varje klass att representera klassen på elevrådsmöten som hålls varje månad.

Elevrådets styrelse

Vid det första mötet under höstterminen utser elevrepresentanterna en styrelse. Styrelsen ska bestå av; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare 4-5 suppleanter. Elevrådets styrelse träffas en gång i månaden. Elevrepresentanter och elevrådets styrelse skall till skolledningen kunna framföra synpunkter och kritik på sina arbetsförhållanden i skolan. Det kan gälla både fysisk och psykisk arbetsmiljö; städning och underhåll av skolans lokaler men även sådana frågor som hur vi förbättrar arbetsklimatet mellan vuxna och barn samt barn och barn.Ibland vill kommunens nämnder ta del av ungdomars synpunkter och då bör representanter för eleverna vara beredda att ställa upp.

Se våra filmer


Se filmer

Bildgalleri

   Se bilder

Musikspelare