SnabblänkarSkolhälsovård och Elevstöd 

För att maila, klicka på E-post eller så ser ni deras E-postadress inom parentesen.
@ ska inte ha parentes, utan den finns där för att undvika spam.


Kurator

I kuratorns uppgifter ingår att följa upp och kontakta elever som har svårigheter. Dels genom handledning stötta lärare och övrig personal och dels genom egna enskilda samtal eller samtal i grupp hjälpa till att finna lösningar.

Samarbete med föräldrar och hemmiljö är viktiga. Kurator är också den som har kontakter med de sociala myndigheterna när så behövs.

Vår kurator Monica finns på skolan måndag-fredag 08.00-16.00

kurator.jpg Monica Meregalli
Kurator

mail.jpg E-post (momer_s(@)edu.sollentuna.se)
call.jpg 579 221 08

Skolhälsovård

Skolsköterska
Skolsköterskan sköter den löpande skolhälsovården både via kontinuerliga klassvisa hälsoundersökningar och i individuella kontakter med elever och föräldrar. Hon är dessutom aktiv i skolans hälsofostran och friskvård.

Vår skolsköterska Kajsa finns på skolan: 

Måndag   8.10 - 15.40

Tisdag     8.10 - 17.10
Onsdag   8.10 - 12.10
Torsdag  8.10 - 14.00
Fredag    8.10 - 14.00

Vid mindre skador och olycksfall på skoltid får eleverna hjälp av lärarna. Vid större olycksfall hjälper skolsköterskan självfallet till.

För skador som sker utanför skolan och när eleverna känner sig sjuka, hänvisas till den allmänna sjukvården.

kajsa(1).jpg Kajsa Ernfors
Skolsköterska

mail.jpg E-post  (kaern_s(@)edu.sollentuna.se)
call.jpg 579 221 09

Information:

Skolsköterskan informerar om vad ni bör tänka på om ni får huvudlöss. »Läs här!
Skolsköterskans råd vid allergier. » Läs här!
Skolsköterskans råd vid djurallergier » Läs här!

Skolläkare
Vår skolläkare heter Inga Elander. Om ni vill komma i kontakt med skolläkaren sker detta via skolsköterskan.

SYV

Vår Studie- och yrkesvägledare (SYV) heter Klara Steurer.
Om du har funderingar, frågor eller kanske bara vill bolla dina tankar kring studie- och yrkesval så får du gärna kontakta Klara på telefon eller via mejl. Klara är på skolan på onsdagar och en dag till som inte är bestämd än mellan klockan 08.00-16.30.

Studie- och yrkesvägledaren har ansvaret för alla arbetslivskontakter på skolan - bland annat i den omfattande praoverksamheten i skolår 8 och 9. Vidare har studie- och yrkesvägledaren hand om vägledning och information till elever och föräldrar inför gymnasievalet.

Välkommen!
 

Klara Steurer, Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08 579 221 29 eller e-post: sur362@edu.sollentuna.se» Här hittar du information från SYV för dig i åttan eller nian

  Klara Steurer
SYV

mail.jpg E-post  (sur362(@)edu.sollentuna.se)
call.jpg 08 579 221 29

Se våra filmer


Se filmer

Bildgalleri

   Se bilder

Musikspelare