SnabblänkarLärare & Personal


Välj arbetslag

» Arbetslag åk 4-6
» Arbetslag 7-9
» Musiklärare
» Övrig personal

Varje arbetslag består av sex klasser och ett antal lärare.
De flesta av lärarna arbetar i flera årskurser och en del arbetar över arbetslagsgränserna.

Om du har frågor som rör undervisningen eller skolan, kontakta mentor eller någon annan lärare i arbetslaget.
För att kontakta lärare så mailar ni dem, läraren tar sedan kontakt med er så snart hon/han kan.

Vid brådskande ärenden ring till expeditionen 0857922103 eller skolbiblioteket 0857922130.

(E-postadressens @ ska inte ha parentes, utan den finns där för att undvika spam)


Arbetslag åk 4-6

Annika Carselid,
Arbetslagledare 4-6

mail.jpg E-post (annca_s(@)edu.sollentuna.se)

Sarah Wikström
SO och bild år 4-5
4Ma

mail.jpg E-post (sawik_s(@)edu.sollentuna.se)

Isabell de Gysser
SV, Ma år 4-6 
4Ma

mail.jpg E-post (snm218(@)edu.sollentuna.se)

Barbro Anthony
SV, eng år 4-5
4Mb


mail.jpg E-post (baant_s(@)edu.sollentuna.se)

Charlotta Nilsson
Spec, SV år 4-6
4Mb


mail.jpg E-post (sth254(@)edu.sollentuna.se)

Birgitta Spångfelt
Sv, eng år 4-5
5Ma
 

mail.jpg E-post (bispa_s(@)edu.sollentuna.se) 

Madelene Sjöholm
Ma år 4-6
5Ma

mail.jpg E-post (masjo_s(@)edu.sollentuna.se)

Maria Sandfjord
Ma år 5
5Mb

mail.jpg E-post (marsa_s(@)edu.sollentuna.se)

Sara Ritzén
Textilslöjd år 4-9
5Mb 

mail.jpg E-post (suo735(@)edu.sollentuna.se)

Annika Carselid
SV, eng år 6
6Ma
 

mail.jpg E-post (annca_s(@)edu.sollentuna.se) 

Fredrick Lööv
Idrott 4-6, Musik 7-9
6Ma

mail.jpg E-post (frkar_s(@)edu.sollentuna.se)

Per Spång
träslöjd 4-9
6Mb
 

mail.jpg E-post (pespa_s(@)edu.sollentuna.se) 

Mattias Lundqvist
Ma, SO, NO år 6
6Mb

mail.jpg E-post (srh971(@)edu.sollentuna.se)

   
Charlotta Nilsson
Specialpedagog år 4-6


mail.jpg E-post (sth254(@)edu.sollentuna.se) 

Erik Stenbacka
Elevassistent

mail.jpg E-post ( soz590(@)edu.sollentuna.se) 
Araceli Calle-Fernandez
SP år 6


mail.jpg E-post (sxv547(@)edu.sollentuna.se)
Kajsa Österman
Elevassistent

mail.jpg E-post (szq459(@)edu.sollentuna.se)

  Eleonor Melcherson
Elevassistent

mail.jpg E-post (sxa658(@)edu.sollentuna.se)


Arbetslag 7-9

(E-postadressens @ ska inte ha parentes, utan den finns där för att undvika spam)
Helena Drakwall,
Arbetslagsledare 7-9

mail.jpg E-post  (hesik_s(@)edu.sollentuna.se)
Samira Naimi
Sp, eng år 6-9
7Ma

mail.jpg E-post (sbn593(@)edu.sollentuna.se)
Sara Svensson
Bild år 6-9
7Ma

mail.jpg E-post E-post (sam905(@)edu.sollentuna.se)
Göran Hoffner
SO år 7-8
7Mb


mail.jpg E-post (gohof_s(@)edu.sollentuna.se)
Stig Svensson
Ma, NO år 7-9
7Mb


mail.jpg E-post (stsve_s(@)edu.sollentuna.se)
Ida Appelros
SV, eng år 7
7Mc

mail.jpg E-post (idapp_s(@)edu.sollentuna.se)
Åsa Öhrn
Ma, NO år 7-9
7Mc

mail.jpg E-post (snz946(@)edu.sollentuna.se)

Tua Stillman
Speciallärare år 7-9
8Ma

mail.jpg E-post (tusti_s(@)edu.sollentuna.se)
Helene Zeland Bodin
Ma, NO år 7-9
8Ma

mail.jpg E-post E-post (hezel_s(@)edu.sollentuna.se)
Tereza Laxhed
Ma, NO år 7-9
8Mb


mail.jpg E-post (tehad_s(@)edu.sollentuna.se)
Linda Domeij 
SV, eng år 7-9
8Mb


mail.jpg E-post (sho580(@)edu.sollentuna.se)
Julia Sommarqvist
Sv, eng år 8-9
9Ma

mail.jpg E-post (stw045(@)edu.sollentuna.se)

Andrea Silier 
Hemkunskap år 6-9
9Ma

mail.jpg E-post (ansil_s(@)edu.sollentuna.se) 

Helena Drakwall
SO år 6-9
9Mb

mail.jpg E-post (hesik_s(@)edu.sollentuna.se)
Staffan Thörnberg
Idrott, Ma år 7-9
9Mb

mail.jpg E-post (sttho_s(@)edu.sollentuna.se)
   
Helene Brunström
Ma år 8-9 

mail.jpg  (hebru_s(@)edu.sollentuna.se)
Lana (Svetlana) Denisova
Fr, eng år 6-9

mail.jpg  (sci462(@)edu.sollentuna.se
Maryna Velka
Ty år 6-9

mail.jpg E-post: (snu326(@)edu.sollentuna.se)
Astrid Drettner
Elevassistent

mail.jpg E-post (snh231(@)edu.sollentuna.se)


Musiklärare

(E-postadressens @ ska inte ha parentes, utan den finns där för att undvika spam)
Gisela Hök Ternström 
Musiklärare

mail.jpg E-post: (gihok_s(@)edu.sollentuna.se)

Fredrick Lööv
Musiklärare

mail.jpg E-post (frkar_s(@)edu.sollentuna.se)

David Stadell
Musiklärare

mail.jpg E-post (dasta_s(@)edu.sollentuna.se)

Jakob Lundqvist
Musiklärare

mail.jpg E-post (jalun_s(@)edu.sollentuna.se)

Anna Segerfelt
Musiklärare

mail.jpg E-post (sey625(@)edu.sollentuna.se)

 

Övrig personal

Lena Nodemar
Bibliotekarie

mail.jpg E-post  (lenod_s(@)edu.sollentuna.se)  
call.jpg 579 221 30
Leena Lahti
Skolassistent

mail.jpg E-post  (lelah_s(@)edu.sollentuna.se)
call.jpg 579 221 03
Andrea Silier
Hemkunskapslärare

mail.jpg E-post (ansil_s(@)edu.sollentuna.se)
Kennet Johansson 
Vaktmästare

mail.jpg E-post  (kejoh_s(@)edu.sollentuna.se)
Raymond Andersons
Datatekniker

mail.jpg E-post  (raand_s(@)edu.sollentuna.se)   

Qben

Fadi Petersson
Föreståndare

mail.jpg  E-post (famaj_s(@)edu.sollentuna.se)

call.jpg  579 221 46

Kontakt med verksamheten på Qben

call.jpg 579 221 47

call.jpg 579 221 48

mail.jpg E-post (qben(@)edu.sollentuna.se)

Facebook: frg Qben

 

Se våra filmer


Se filmer

Bildgalleri

   Se bilder

Musikspelare