SnabblänkarLärare & Personal


Välj arbetslag

» Arbetslag åk 4-6
» Arbetslag 7-9
» Musiklärare
» Övrig personal

Varje arbetslag består av sex klasser och ett antal lärare.
De flesta av lärarna arbetar i flera årskurser och en del arbetar över arbetslagsgränserna.

Om du har frågor som rör undervisningen eller skolan, kontakta mentor eller någon annan lärare i arbetslaget.
För att kontakta lärare så mailar ni dem, läraren tar sedan kontakt med er så snart hon/han kan.

Vid brådskande ärenden ring till expeditionen 0857922103 eller skolbiblioteket 0857922130.

(E-postadressens @ ska inte ha parentes, utan den finns där för att undvika spam)


Arbetslag åk 4-6

Annika Carselid,
Arbetslagledare 4-6

mail.jpg E-post (annca_s(@)edu.sollentuna.se)
Fredrick Lööv
Idrott 4-6, Musik 7-9
4Ma


E-post (frkar_s(@)edu.sollentuna.se)
Lovisa Lantto
Sv, Eng, SO
4Ma


E-post (looje_s(@)edu.sollentuna.se)

Per Spång
träslöjd 4-9
4Mb


E-post (pespa_s(@)edu.sollentuna.se)

Mattias Lundqvist
Ma, SO, NO år 6
4Mb


E-post (srh971(@)edu.sollentuna.se)

Sarah Wikström
SO och bild år 4-5
5Ma

mail.jpg E-post (sawik_s(@)edu.sollentuna.se)

Isabell de Gysser
SV, Ma år 4-6 
5Ma

mail.jpg E-post (snm218(@)edu.sollentuna.se)

Elin Åkerberg
5Mb
 

mail.jpg E-post (spr245(@)edu.sollentuna.se) 

Madelene Sjöholm
Ma år 4-6
5Mb

mail.jpg E-post (masjo_s(@)edu.sollentuna.se)

Annika Carselid
SV, eng år 6
6Ma
 

mail.jpg E-post (annca_s(@)edu.sollentuna.se) 

Andrea Silier
Hemkunskap år 6-9
6Ma

mail.jpg E-post (ansil_s(@)edu.sollentuna.se)

Maria Sandfjord
Ma, NO
6Mb

 

mail.jpg E-post (marsa_s(@)edu.sollentuna.se)

Sara Ritzén
Textilslöjd år 4-9
6Mb

 

mail.jpg E-post (suo735(@)edu.sollentuna.se)

Lotta Malm Nilsson
Specialpedagog år 4-6


mail.jpg E-post (sas241(@)edu.sollentuna.se) Kajsa Österman
Elevassistent

mail.jpg E-post (szq459(@)edu.sollentuna.se)


Arbetslag 7-9

(E-postadressens @ ska inte ha parentes, utan den finns där för att undvika spam)
Helena Drakwall,
Arbetslagsledare 7-9

mail.jpg E-post  (hesik_s(@)edu.sollentuna.se)
Helena Drakwall
SO år 6-9
7Ma

E-post (hesik_s(@)edu.sollentuna.se)

Staffan Thörnberg
Idrott, Ma år 7-9
9Mb

E-post (sttho_s(@)edu.sollentuna.se)

Julia Sommarqvist
Sv, eng år 8-9
7Mb

E-post (stw045(@)edu.sollentuna.se)

Mia Romilson
Ma, NO
7Mb

E-post (swb243(@)edu.sollentuna.se)

Samira Naimi
Sp, eng år 6-9
8Ma

mail.jpg E-post (sbn593(@)edu.sollentuna.se)
Sara Svensson
Bild år 6-9
8Ma

mail.jpg E-post E-post (sam905(@)edu.sollentuna.se)
Lana (Svetlana) Denisova
Fr, eng år 6-9
8Mb

E-post (sci462(@)edu.sollentuna.se)

Stig Svensson
Ma, NO år 7-9
8Mb

mail.jpg E-post (stsve_s(@)edu.sollentuna.se)
Ida Appelros
SV, eng år 7
8Mc

mail.jpg E-post (idapp_s(@)edu.sollentuna.se)
Åsa Öhrn
Ma, NO år 7-9
8Mc

mail.jpg E-post (snz946(@)edu.sollentuna.se)Helene Zeland Bodin
Ma, NO år 7-9
9Ma

mail.jpg E-post E-post (hezel_s(@)edu.sollentuna.se)
Lisa Eriksson
SO
9Mb


mail.jpg E-post (srp957(@)edu.sollentuna.se)
Linda Domeij 
SV, eng 
9Mb


mail.jpg E-post (sho580(@)edu.sollentuna.se)


mail.jpg 
Erik Stenbacka
Elevassistent

mail.jpg E-post (soz590(@)edu.sollentuna.se)


Musiklärare

(E-postadressens @ ska inte ha parentes, utan den finns där för att undvika spam)
Gisela Hök Ternström 
Musiklärare

mail.jpg E-post: (gihok_s(@)edu.sollentuna.se)

Fredrick Lööv
Musiklärare

mail.jpg E-post (frkar_s(@)edu.sollentuna.se)

David Stadell
Musiklärare

mail.jpg E-post (dasta_s(@)edu.sollentuna.se)

Jakob Lundqvist
Musiklärare

mail.jpg E-post (jalun_s(@)edu.sollentuna.se)

Anna Segerfelt
Musiklärare

mail.jpg E-post (sey625(@)edu.sollentuna.se)

 

Övrig personal

Lena Nodemar
Bibliotekarie

mail.jpg E-post  (lenod_s(@)edu.sollentuna.se)  
call.jpg 579 221 30
Leena Lahti
Skolassistent

mail.jpg E-post  (lelah_s(@)edu.sollentuna.se)
call.jpg 579 221 03
Andrea Silier
Hemkunskapslärare

mail.jpg E-post (ansil_s(@)edu.sollentuna.se)
Kennet Johansson 
Vaktmästare

mail.jpg E-post  (kejoh_s(@)edu.sollentuna.se)
Raymond Andersons
Datatekniker

mail.jpg E-post  (raand_s(@)edu.sollentuna.se)   

Qben

Fadi Petersson
Föreståndare

mail.jpg  E-post (famaj_s(@)edu.sollentuna.se)

call.jpg  579 221 46

Kontakt med verksamheten på Qben

call.jpg 579 221 47

call.jpg 579 221 48

mail.jpg E-post (qben(@)edu.sollentuna.se)

Facebook: frg Qben

 

Se våra filmer


Se filmer

Bildgalleri

   Se bilder

Musikspelare